Problemer med tandproteser

Dårlig pasform er den hyppigste årsag til problemer med tandproteser:

Tandproteser mister deres pasform med tiden

De naturlige alders-, sygdoms- og vægtbetingende forandringer af legemet standser ikke ved mund og gummer. Derfor mister enhver protese med tiden sin pasform. Forandringerne sker i reglen langsomt og umærkeligt, men kan også opstå meget pludseligt f.eks. som følge af sygdom eller stort vægttab.

Tandproteser kan give dårlig ånde, tygge- og talebesvær

Proteser, som ikke passer perfekt, giver plads for madrester og andre urenheder. Risikoen for ubehagelige bakterie- eller svampeangreb i munden er stor, hvis proteserne passer dårligt. Opsøg derfor Tandprotetikeren straks ved første tegn på smerter, dårlig ånde, tygge- eller talebesvær.

Proteselim og -klister til tandproteser er dårlige løsninger

Lim og klister forstærker kun problemerne, som ofte kan løses forholdsvis enkelt. Er mundforholdene i øvrigt i orden og uden sygelige forandringer, kan løsningen være en tilpasning af tandprotesen. Proteser bør kontrolleres løbende – mindst en gang om året. Også når det gælder tandproteser, er forebyggelse både bedre og billigere end “helbredelse”.

Tandproteser kan give tryksmerter og sår på gummerne

Kommer der tryksmerter fra protesen, bør Tandprotetikeren kontaktes omgående. Protese tryksmerter forsvinder ikke af sig selv. De forstærkes med tiden og kan blive til åbne sår på gummerne. Kommer det så vidt, er det vanskeligt og i de fleste tilfælde umuligt, hverken at justere protesen korrekt eller fremstille en helt ny. Man må i så fald acceptere at gå tandløs i op til flere uger, mens sårene behandles. Gå ikke for længe med en tandprotese, som ikke passer perfekt..!

Tandprotesers tænder slides

Moderne tandprotesers tænder er fremstillet af kunststof med en hårdhed, som stort set svarer til de naturlige tænders. Det har fordele for kæbernes knogler, væv og led, som ikke bliver overbelastede, og man undgår de klaprende lyde, der var karakteristiske for gammeldags tænder af porcelæn. Men det har også den ulempe, at tænderne slides hurtigere. Det forandrer bidehøjden og dermed også dit udseende og velbefindende. Tandproteser med for lav bidehøjde giver et trist, træt og surt udseende – eller et unaturligt ældet udseende, indfaldne kinder og hængende mundvige.