Immediat tandproteser

Immediat tandproteser – Tandprotese direkte efter tandudtrækning

Vil man undgå at være tandløs, mens sårene heles efter tandudtrækning, er en immediat-protese en god løsning. Immediat betyder her: umiddelbar og foreløbig.

Midlertidig protese

Der er altså tale om en foreløbig protese, som konstrueres; inden tænderne trækkes ud, og som indsættes umiddelbart efter tandudtrækningen. Immediat protesen indsættes straks efter, at tænderne er trukket ud, og mens munden endnu er lokalbedøvet. Dermed undgår man at skulle vise sig tandløs for familie, venner, arbejdskolleger m.fl. En almindelig protese konstrueres og indsættes derimod først, når gummen er helet nogle uger efter tandudtrækningen. Så længe en man altså tandløs.

Forberedelse

En immediatprotese fremstilles efter aftryk, der tages, inden de naturlige tænder trækkes ud.

Tandudtrækning

Under lokalbedøvelse fjerner tandlægen derefter alle tænderne (eller dem, man har bestemt sig for at fjerne). Efter trimning af gummen for evt. skarpe kanter og spidser indsættes protesen, som dækker og beskytter sårene, og patienten ser ud som før tandudtrækningen. For at sikre, at protesen passer præcist til gummen, fremstilles under tiden en skabelon (plastron) i klar plastik, så den nye gumme direkte kan kontrolleres.

Fordele ved immediatprotese

Udseendet bevares uændret efter tandudtrækning.

Man undgår at skulle vise sig uden tænder i familien, blandt venner eller på arbejde i de uger det tager, før sårene er helet op efter tandudtrækningen.

Tyggeevnen bevares.

Selvom der er noget naturligt ubehag de første dage efter tandudtrækningen, er man dog i stand til at tygge mad, som ikke er for hårdt eller sprødt. Smerter kan som regel fjernes med almindelige hovedpinetabletter.

Man undgår taleforstyrrelser.

Selv om man lige skal vænne sig til at have en protese i munden, er det lettere at tale naturligt og tydeligt med en protese, end det er at tale, når man er tandløs.

Gummen heler hurtigere, når den er beskyttet.

Protesen fungerer som en slags forbinding. Den beskytter sårene i munden, som derfor heler hurtigere. Samtidig reduceres risikoen for betændelse og infektion.

Lettere at opnå den rigtige bidehøjde.

Bidehøjden er afstanden mellem kæberne. Den er vigtig for både udseendet og protesens funktion. Man får et mere korrekt mål for bidehøjden, når man har de naturlige tænder at gå ud fra.

Hurtigere tilvænning til at have tandprotese

Med en immediatprotese undgår man, at tungen og kinden breder sig ind over de tandløse områder. Hvis man går tandløs for længe, vænner munden og især tungen sig til den ekstra plads, og så er det undertiden vanskeligt at lære at bruge en protese. Det føles som om, den fylder for meget.

Ulemper ved immediatprotese

Flere rettelser/rebaseringer

Det er i reglen nødvendigt at foretage flere rettelser, rebaseringer og omstillinger af immediatprotesen indtil gummen har fundet sin blivende form og størrelse.

Ny protese efter ca. 1 år

Det er almindeligt, at der går et år eller længere, inden gummen har fået sin nye naturlige form og størrelse. Først da kan den endelige protese fremstilles. Bl.a. derfor er behandling med immediatprotese også en noget dyrere løsning end en almindelig standardprotese.