Tandprotetikeren er medlem af FNs Global Compact

global_stort

Ansvarlig virksomhedsførelse


Global Compact er et værdisæt der opfordrer til opmærksomhed på, om man kan gøre lidt ekstra.  Og gennem de organiserede Global Compact netværk kan man få yderligere inspiration til at forbedre sin virksomhed”

Mads Øvlisen, Formand for Global Compacts  Advisory Group on Supply Chain 

Global Compact under FN er verdens største frivillige initiativ for virksomheders samfunds ansvarlighed med 8700 medlemsvirksomheder og -organisationer fra mere end 130 lande.

Global Compact har til formål at fremme virksomheders samfundsansvar gennem tilslutning til et fælles, universelt accepteret værdigrundlag bestående af 10 principper.

Principperne er baseret på internationalt vedtagne konventioner inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og korruptionsbekæmpelse.

 

Tandprotetikerens ansvar

Tandprotetikeren har som medlem af de Forenede Nationers Global Compact bl.a. forpligtet sig til pagtens 10 principper:

Menneskerettigheder

1. Vi støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder og

2. sikrer os, at vi ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.


Arbejdstagerrettigheder

3. Vi opretholder organisationsfrihed og anerkender retten til kollektiv forhandling.

4. Vi støtter effektivt udryddelse af enhver form for tvangsarbejde.

5. Vi støtter effektivt afskaffelse af børnearbejde, og

6. eliminerer diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.


Miljø

7. Vi støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer og

8. tager initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed, og

9. tilskynder udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.


Anti-korruption

10. Vi modarbejder enhver form for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Tandprotetikeren samarbejder om disse værdier med mere end 200 ligesindede virksomheder fra Danmark, Norge, Finland, Grønland, Island og Sverige i Det Nordiske Global Compact netværk.