ISO 9001

ISO-stort

Tandprotetikeren er ISO 9001 kvalitetsledelses certificeret

Al behandling tager udgangspunkt i det fælles løfte: “Patienten i centrum”!
Det betyder, at vi helt systematisk arbejder med at optimere den oplevelse, man som patient får hos Tandprotetikeren.

Med andre ord har vi fokus på, at den patientoplevede kvalitet altid skal være i top. Lige fra man træder ind i venteværelset, til man begynder at tygge med sine nye tænder.

Dette kvalitetsarbejde er systematiseret, idet alle klinikker er certificeret efter den internationale IS0 9001 kvalitetsledelses standard.

I praksis betyder det, at klinikken løbende skal dokumentere optimering af alle arbejdsprocesser, der har betydning for behandlingens kvalitet. Dette sikres og kontrolleres bl.a. ved, at klinikken løbende undersøger patienternes grad af tilfredshed.

Klinikkens individuelle kvalitetsniveau kontrolleres løbende af uafhængige DNV GL Business Assurance Denmark.

Udover den eksterne kontrol, har vi også et internt kontrolsystem. Det betyder, at klinikken ligeledes regelmæssigt kontrolleres af skiftende kollegaklinikker. Her gælder de samme krav som ved den eksterne kontrol, men kontrollen giver selvfølgelig også mulighed til faglig sparring og videndeling klinikkerne imellem.

Tandprotetikeren anvender ISO 9001 som et systematisk udviklingsværktøj. Dermed sikrer vi permanent fokus på mulige forbedringer og udvikling.


Tandprotetikerens kvalitetspolitik

Tandprotetikerens navn og varemærker skal opfattes som et fælles løfte om højeste kvalitet til patienter og samarbejdende tandlæger. Alle klinikker er forenede om det fælles mål; – at være branchens førende behandlere og leverandører af tandprotetiske ydelser.