TILSKUD TIL TANDPROTESER

 

Gældende regler for tilskud til tandproteser

Hvem kan få tilskud til proteser?

Økonomisk vanskeligt stillede pensionister har krav på kommunalt tilskud (helbredstillæg)
til nødvendige udgifter til bl.a. tandproteser.

Hvor stort er tilskuddet?

Pensionister med et personligt helbredstillæg på 100% kan få tilskud på op til 85% af prisen.
Tilskuddet nedtrappes derfra - alt efter størrelsen af pensionistens formue.
Tilskud til egenbetalingen kan desuden søges efter lov om social pension § 17 stk. 1 og 3.

Hvilke proteser ydes der tilskud til?

Der ydes tilskud til den billigste (men tilstrækkelige) aftagelige tandprotese. Men pensionisten har ret til at benytte tilskuddet som delvis betaling af en anden, evt. dyrere behandling som f.eks. tandimplantat eller fastsiddende, protese på implantater.
Vurderer kommunen, at en fast, implantatforankret protese er nødvendig, kan der ydes tilskud til merudgiften for en sådan.

Hvornår skal der søges om tilskud?

Der skal søges om tilskud, inden behandlingen påbegyndes. Kun hvis der er tale om et akut, objektivt behov som f.eks. en knækket tandprotese eller lignende, kan behandlingen indledes med det samme.

Hvordan skal der søges?

Baseret på sin undersøgelse udarbejder Tandprotetikeren en behandlingsplan og et overslag. Overslaget sendes eller indleveres til kommunen sammen med en uformel ansøgning.

Hvem afgør, om behandling er nødvendig?

Kommunen skal foretage en faglig, objektiv vurdering af nødvendigheden af behandling.

Hvem bestemmer, hvor pensionisten skal behandles?

Pensionisten vælger selv sin behandler. Kommunen har ingen ret til at bestemme eller øve
indflydelse på hvor eller af hvem, pensionistens ønsker at få sine nye tænder fremstillet.

Hvad betyder kommunens evt. prisaftaler?

Har kommunen prisaftale med visse behandlere, beregnes tilskuddet på basis af de aftalte priser,
men pensionisten kan frit vælge at blive behandlet af en anden, som kommunen ikke har nogen aftale med.
Tilskuddet må ikke gøres betinget af hverken - hvilken behandler
eller - hvilken behandling, pensionisten vælger.
.!

Grundlag for ovenstående vejledning er bl.a.:
1 Lovforslag nr. L 50 samt bemærkningerne hertil.
2 Socialministeriets kommuneorientering af 11. dec. 02
3 Socialministeriets kommuneorientering af 18. dec. 02
4 Socialministeriets pressemeddelelse 17. oktober 02